Trets d'identitat

El projecte educatiu del nostre Centre defineix l’Escola com a pública, catalana, laica, inclusiva, participativa i amb esperit d’innovació.

 • Ens esforcem per atendre, de la manera més inclusiva possible, tota la diversitat dels i les alumnes del Centre, tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge i la identitat de cadascun.
 • Potenciem l’autonomia i l’autoestima de tots els nens per tal que siguin capaços d’establir relacions basades en el respecte i la solidaritat.
 • Procurem educar en la resolució de conflictes de manera assertiva i vivint el conflicte com una oportunitat de creixement personal i col·lectiu.
 • Valorem en el treball diari: la reflexió, el raonament, l’esperit crític, la creativitat, la sensibilitat i l’esforç.
 • Fomentem el treball cooperatiu com a recurs metodològic i com a eina d’adquisició de la competència social.
 • Incentivem l’impuls de la lectura i la utilització de les TIC com a eines d’aprenentatge.
 • Impulsem l’aprenentatge de l’anglès des de l’educació infantil.
 • Motivem els alumnes a tenir cura i respecte pel medi ambient i a la pràctica de l’esport.
 • Volem fer possible l’equitat en les activitats que l’escola ofereix als alumnes.
 • Potenciem un bon clima d’entesa i relació entre els membres de la comunitat educativa.
 • Fomentem la participació de les famílies tant pel que fa al seguiment escolar del seu fill com en les activitats col·lectives, siguin pedagògiques o lúdiques.

material-escolar-torradas

A grans trets, l’escola treballa perquè els nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin ciutadanes i ciutadans capaços d’intervenir activament i crítica en un món divers i plural.