Relació escola-familia

Reunions de pares

Actualment les reunions de pares es duen a terme a les 18.00h de la tarda durant els primers quinze dies de setembre. L’escola intentarà oferir un servei de vigilància per als alumnes mentre els pares assisteixen a la reunió amb l’objectiu d’obtenir un màxim de participació de les famílies en aquesta activitat.

Entrevistes

Pels alumnes que s’han d’incorporar a P3, a final de juny es realitza una reunió inicial sobre el funcionament general del centre i del curs. Amb aquests mateixos pares i mares, abans de començar el curs es realitza una entrevista amb cada família per tal d’obtenir informació dels i les alumnes i facilitar l’adaptació al centre.

Les entrevistes amb els pares o tutors de l’alumnat de tots els cursos de l’escola es realitzen  durant el segon trimestre i sempre que la família o el mestre ho creguin necessari.

Al centre queda constància escrita del resum de l’entrevista.

A partir de tercer, les famílies que vulguin concertar una entrevista ho poden fer a través de l’agenda.

L’horari d’atenció a les famílies per part dels mestres tutors/es:

Maria Moreno, dilluns de d’1/4 de 1 a 1
Eva Arroyo, dimarts de d’1/4 de 1 a 1
Maria Josep Català, dilluns de 9 a 10
Teresa Garcia, dilluns de 10 a 11
Neus Viladecans, dimarts de 2/4 de 12 a 1/4 d’1
Eva Horno, dilluns de 2/4 de 12 a 1/4 d’1
Carme Careta, dimecres d’1/4 de 1 a 1
Anna Areñas, dimecres de 2/4 de 12 a 1/4 de 1
Marga Pou, dijous de 3 a 4
Mª Carme Noguer, dijous de 4 a 5
Ester Ortega, divendres de 2/4 de 12 a 1/4 d’1
Rosa Mari Lozano, dimarts de 2/4 de 12 a 1/4 d’1
Isa Fernández, divendres de 1/4 de 1 a la 1
Pura Vilaseca, dimecres de 3 a 4
Lola Faja, divendres de 3 a 4
Hèctor Rodrigo, divendres de 2/4 de de 12 a 1/4 d’1
Jordi Borràs, dimarts d’1/4 d’1 a 1
Mercé Daví, dijous d’2/4 de 12 a 1/4 d’1

5è B Eli Minchillo, dijous de 1/4 d’1 a 1

L’horari d’atenció a les famílies per part de direcció és:

Dilluns de 9 a 10 del matí i dijous de 4 a 5 de la tarda.
Altres hores a concretar.

Informes 

A educació infantil i primària es lliuraran dos informes als pares al llarg del curs: un al final del primer trimestre i l’altre a final de curs.

Dates de lliurament dels informes: a concretar.