Projectes, activitats i altres serveis

  Projectes de ciutat o altres:

  Tallers de poesia

  Els alumnes de 5è faran un taller de poesia en col·laboració amb la Biblioteca Joan Triadú i el Centre de Recursos Pedagògics, on hi participen la majoria d’escoles de Vic. El taller tindrà per cloenda un espectacle de poesia al teatre Atlàntida de Vic el 21 de març, dia mundial de la poesia on de manera conjunta tots els alumnes de les diferents escoles portaran a la pràctica els coneixements adquirits i on tots hi participaran de manera activa per tal d’aconseguir un resultat final col·lectiu.

  Millorar la competència lectora de tots els alumnes: Escola Estel – Projecte FET (2013)

  Des del curs 2013-2014 l’escola participa en el projecte “Millorar la competència lectora de tots els alumnes” que es porta a terme en diverses escoles de la comarca i de la ciutat de Vic (Projecte FET-Vic). El projecte va dirigit als alumnes de P5, 1r i 2n de l’escola. Aquest projecte pretén assolir, de forma progressiva els següents objectius:

  1. Millorar el nivell de lectura de tots els alumnes (fluïdesa i comprensió), de manera que un percentatge cada vegada més elevat dels alumnes mostrin el nivell corresponent al del seu curs.
  2. Proposar i aplicar estratègies d’organització interna de les escoles per tal de respondre a les necessitats diverses dels alumnes en l’àmbit de l’aprenentatge i el domini de la lectura.
  3. Millorar la capacitat dels mestres i de les escoles per fer front als reptes actuals que suposa l’aprenentatge de la lectura en contextos d’alumnat divers.
  4. Proporcionar i establir enfocaments i estratègies per a l’aprenentatge i el domini de la lectura i per l’avaluació continuada del progrés dels alumnes.
  5. Crear una xarxa d’escoles que potenciï  l’intercanvi d’experiències i materials així com la reflexió i la cooperació conjunta.
  6. Avaluar de forma periòdica el grau d’impacte en les escoles i els alumnes de les mesures de millora proposades.

  Per assolir aquests objectius, l’escola amb l’assessorament dels professionals del Projecte FET-Vic de l’Estel, ha portat a terme una sèrie d’activitats relacionades amb l’avaluació, els enfocaments i estratègies per a l’aprenentatge i domini de la lectura, l’ús d’intervencions ajustades a les necessitats dels nens i nenes,…

  Petxa Kutxa

  El Petxa Kutxa és una activitat en la qual participen diferents escoles de la comarca amb l’objectiu de millorar la capacitat comunicativa a través de l’exposició oral d’un Petxa Kutxa.

  El Petxa Kutxa és un tipus de presentació que els alumnes de cada centre fan en grups de quatre o cinc. Consta de 20 diapositives a cadascuna de les quals es dediquen exactament 20 segons. Mentre van passant, l’orador fa una explicació que, lògicament, ha de ser sintètica i ha d’estar ben preparada. Els alumnes hauran de: aprendre a estructurar bé els missatges; utilitzar correctament les imatges; saber planificar bé un discurs i expressar-se correctament en públic.

  Durant el primer trimestre, tots els alumnes de cicle superior, amb treball cooperatiu, elaboren aquestes presentacions sobre diferents aspectes relacionats amb l’escola. A la mostra hi participen 3 grups de la nostra escola, dos de 6è i un de 5è escollits per un jurat format per mestres del mateix cicle que hauran fet la tria dels diferents treballs que ens representaran.

  És un format de presentació que consta de 20 diapositives a cada una de les quals es dediquen exactament 20 segons. Mentre van passant, l’orador fa una explicació que, lògicament, ha de ser sintètica i ha d’estar ben preparada. En aquesta mostra hi participen 3 grups , dos de 6è i un de 5è. Durant el primer trimestre, tots els alumnes de cicle superior, amb treball cooperatiu , elaboren presentacions de diferents aspectes relacionats amb l’escola. Després un jurat format per mestres del mateix cicle, fan la tria dels diferents treballs que ens representaran en aquesta mostra.

  L’objectiu de participar en aquesta mostra és  per millorar la capacitat comunicativa , aprendre a estructurar bé els missatges, utilitzar correctament les imatges,saber planificar bé un discurs i expressar-se correctament en públic.

  Problemes de matemàtiques 4t i 5è

  Els alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è juntament amb alumnes d’altres escoles, participen en el projecte de construïm problemes matemàtics. Amb l’objectiu de millorar aquest aspecte de l’àrea de matemàtiques.

  El projecte planteja als alumnes tres fases diferents. En un primer moment, els alumnes participants formen grups de treball cooperatiu, a l’aula, per aprendre a resoldre problemes a partir d’un dossier de treball que els guia en aquesta tasca, obren un correu electrònic grupal i es posen en contacte amb un grup d’alumnes d’alguna de les altres escoles participants. Després d’haver fet aquest contacte, i amb l’ajuda d’aquest dossier de treball, els nens i nenes aprenen a redactar enunciats matemàtics que llavors enviaran, mitjançant correu electrònic, a l’altre grup d’alumnes amb qui prèviament s’han posat en contacte. Un cop resolt el problema matemàtic que els haurà plantejat un altre grup de treball cooperatiu, es posaran en contacte amb aquest per tal d’explicar com s’ha arribat al resultat.

  En una tercera fase, els i les alumnes participen en una gimcana matemàtica amb l’objectiu que els alumnes es coneguin personalment i posin en pràctica els coneixements matemàtics adquirits.

  Congrés de ciències

  La participació en el congrés de Ciències està pensada per motivar i despertar en els alumnes un esperit científic. A  partir d’una observació o d’una curiositat compartida per tota la classe s’acorda dur a terme una investigació seguint el procés científic: Ens fem una pregunta, elaborem una hipòtesi, dissenyem un experiment, analitzem els resultats, comprovem la hipòtesi i traiem conclusions. El tema, per tant, és diferent cada curs.

  Projecte Cantània

  És una activitat de Cant coral que es portarà a terme de manera conjunta per totes les escoles de Vic que ho sol·licitin. El concert es durà a terme cap a final de curs al Teatre Atlàntida de Vic. Els alumnes de 4t, dirigits per la mestra de música Marta Agraz, participaran en el Projecte Cantània “Babaua”.

  Olimpivic

  Els alumnes de 6è continuaran participant a l’activitat esportiva Olimpivic que organitza l’Ajuntament de Vic. Aquesta activitat tindrà lloc durant el mes de maig i l’alumnat del nostre centre hi participarà conjuntament amb el de l’escola l’Estel, de manera que els alumnats dels dos centres podran compartir vivències.

  Els dos alumnes de la nostra escola que formen part del Consistori Infantil de la ciutat s’encarregaran de preparar la benvinguda de l’activitat i les normes de joc de l’Olimpivic.

  Pla català de l’esport

  En la mateixa línia que el curs anterior l’objectiu principal d’aquest Pla és aprofitar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per afavorir la cohesió social i la formació en valors a partir de les activitats esportives extraescolars.

  Per facilitar l’accés del major nombre d’alumnes possible en totes les activitats esportives es gestionaran les diferents beques i subvencions esportives que arriben al centre.

  Programa l’esport a l’escola

  Es continuarà participant en el programa L’esport a l’escola, l’escola a l’esport, promogut per l’Institut Municipal d’Esports amb la col·laboració de l’Ajuntament i algunes entitats esportives de la ciutat. Està adreçat als i les alumnes de cicle superior i es durà a terme durant el tercer trimestre.  Les activitats es faran a la seu de cadascuna de les entitats col·laboradores.

  Consistori infantil

  Des del curs 1998/99 la ciutat de Vic compta amb un Consistori Infantil. Amb l’objectiu d’establir un vincle entre els infants i el Consistori Municipal i fomentar un espai de participació per discutir i dissenyar millores reals a la ciutat, els Consellers Infantils reben cada any un encàrrec directe de l’Alcalde. Hi participen dos o tres alumnes representatius dels grups de 6è de primària.

  El Consistori Infantil es constitueix el cap de setmana més proper el dia 20 de novembre, el dia mundial dels Drets dels Infants. A partir de llavors, un cop al mes, un representant de sisè de cada una de les escoles de la ciutat es troba amb la resta de Consellers Infantils a la Sala de Plens de l’Ajuntament per discutir i treballar sobre el tema que els ha estat encarregat.

  Té l’objectiu d’ Afavorir el compromís, el sentiment de pertinença i de responsabilitat dels infants vers l’entorn en el que viuen i  Oferir un espai per a la participació i reflexió crítica dels infants en relació als projectes i polítiques municipals que els afecten.

  Comissió 0-6 anys

  Des del Projecte Educatiu de Ciutat de Vic s’impulsa una iniciativa pionera al territori català basada en la creació d’una comissió amb la finalitat de garantir la coherència i continuïtat centrada en l’etapa educativa de 0 a 6 anys, aprofundint en el coneixement de les realitats i necessitats en l’educació dels infants d’aquesta edat, així com donar un impuls al valor educatiu a d’aquesta etapa dins la ciutat de Vic.

  La comissió 0-6, es planteja com un espai per a la formació, reflexió i treball per part dels professionals que treballen en aquesta etapa educativa que, amb una previsió de dos anys de durada, puguin donar l’impuls necessari que faciliti la construcció d’un diàleg i mirada compartida durant el període de l’educació infantil a la nostra ciutat.

  Com a escola estem adherits a aquest projecte i hi participen totes les mestres de l’etapa d’educació infantil.

  XESVIC

  El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic pretén donar continuïtat a les polítiques ambientals que es desenvolupen a la ciutat i acostar-les a l’àmbit escolar. En aquest context, es vol incentivar i fomentar la participació dels centres d’ensenyament en projectes d’ambientalització del propi centre. També es volen establir canals que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres i entre els alumnes.

  El programa s’integra en la Xarxa d’Escoles per al Sostenibilitat de Vic, formada per 11 centres i l’Ajuntament.

  El Programa ofereix : Assessorament  als centres, activitats conjuntes entre alumnes, docents i centres, recursos educatius, Visites a equipaments i formació als mestres.

  Per consolidar els espais de relació i d’intercanvi permanent s’ha constituït la Xarxa d’Escoles per al Sostenibilitat de Vic (XESVIC), formada per totes les escoles que han elaborat i presentat el seu propi Pla d’Acció Ambiental.

  Els espais de relació vigents de cara al curs 2015/2016 són:

  – 6è Mercat d’Intercanvi: mercat en el que els alumnes  intercanvien diferents objectes que ja no necessiten per d’altres que ells consideren més útils portats per companys d’altres escoles. Fomenta la prevenció de residus. Aquest curs serà el 26 de novembre , i està destinat als alumnes de cicle mitjà.

  – 18a Celebració del dia mundial del Medi Ambient: Bicicletada/caminada fins a l’entorn del riu on es desenvolupa una activitat relacionada amb el medi ambient. Aquest curs serà el dia 3 de juny del 2016. Està destinat als alumnes de cicle superior.

  – El seguiment del riu:  Els alumnes de cicle mitjà fan el seguiment d’un tram del riu.

  Estudi assistit /  Càritas Vic

  Els tallers d’estudi assistit pretenen oferir als alumnes d’alguns cursos de primària que viuen en un entorn sòcioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar en igualtat d’oportunitats i adquireixin els hàbits de treball propis per a la pràctica de l’estudi. Sota l’ajuda i supervisió d’un monitor/a es treballen hàbits d’organització i d’estudi, s’ensenya als alumnes a planificar el treball escolar i també a reforçar aspectes concrets d’aquelles matèries en les quals necessitin ajuda addicional.

  Actualment en aquests tallers hi participen els alumnes de 3r, 5è i 6è d’Educació Primària.

  Apropa’t al teatre

  Aquest projecte, nascut amb la finalitat d’acostar als nens i joves de Vic al món del teatre i les arts escèniques així com donar-los l’oportunitat de gaudir de les instal·lacions de l’Atlàntida, és una iniciativa de la Regidoria d’educació de l’Ajuntament de Vic en col·laboració amb l’Atlàntida.

  La proposta s’emmarca dins el Projecte Educatiu de Ciutat que reconeix el valor educatiu de les diferents disciplines d’arts escèniques i, també, vol potenciar la tasca educadora del nou teatre de la ciutat, reforçant les polítiques culturals i educatives de la nostra ciutat tot fomentant la captació de nous públics de teatre i les arts escèniques.

  La programació, que destaca per la qualitat artística, la idoneïtat pedagògica de les obres i la professionalitat de les companyies, és escollida directament per la direcció artística de l’Atlàntida, i proposada als diferents centres d’educació primària i secundària de la ciutat de Vic.

  En aquest projecte hi participen tots els cursos de l’escola.

  Art i escola

  AE art i escola és un projecte educatiu iniciat per ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona amb l’objectiu d’impulsar un programa que promou i posa en valor la presència de l’art a les escoles. Conjuntament amb un equip de treball constituït per l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, laFundació Privada Osona Formació i Desenvolupament,La Farinera Centre d’Arts Visuals de Vic, la Universitat de Vic i l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, ACVIC i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona per tal de portar a terme aquest programa i establir una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’educació i les arts, conjuntament amb els centres educatius que s’han adherit al programa.
  Les institucions que formen part de l’equip de treball s’encarreguen de definir les línies globals del programa, assessoren sobre els continguts i la metodologia.

  De l’escola hi participen els grups de P4 i P5 d’Educació Infantil.

  Consum de fruita a les escoles

  Aquest programa, que té per objectiu donar a conèixer als nens i les seves famílies les bondats del consum de fruites i hortalisses és liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

  Consisteix en el subministrament gratuït de fruita fresca de temporada 2/3 dies al mes durant 5 o 6 mesos al llarg del curs escolar.

  L’escola cada any fa la sol·licitud del projecte pels alumnes d’Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària per adquirir des de ben petits uns bons hàbits alimentaris.


  PROJECTES D’ESCOLA 

  Escriure sense lligams

  El curs 77-78 una colla de mestres de l’escola es van proposar qüestionar-se a fons l’aprenentatge de la lecto-escriptura. Totes elles constataven que una de les dificultats amb què es trobava el nen a l’iniciar aquesta tasca tan complexa, consistia en la realització correcta de les grafies, així com el manteniment al llarg de l’escolaritat d’una lletra clara.

  Aquest plantejament les va portar a fer un estudi de les diferents tipologies de lletra i una anàlisi de totes i cada una de les grafies per plantejar-se la manera de presentar-les als nens. Finalment es va decidir optar per la “lletra deslligada”, un tipus de lletra semblant a la lletra d’impremta i que facilita molt més el traç a l’alumne a l’hora d’escriure.

  Així doncs, els alumnes d’educació infantil passen d’escriure amb lletra de pal (majúscules) a lletra deslligada (impremta).

  Projecte interdisciplinari

  Tal i com marca l’ordenació dels ensenyaments, un cop per cicle s’ha de realitzar un projecte interdisciplinari de caire competencial on es treballin activitats de diferents graus de complexitat i amb connexions entre continguts de les diverses àrees.

  Per aquest motiu l’escola de forma bianual celebra la setmana del “Projecte Interdisciplinari”, dedicada a una temàtica. Al llarg dels anys hem treballat diferents temàtiques: astronomia, comunicació, setmana de les lletres, etc..

  Apadrinament d’alumnes

  És una activitat de tutoria entre iguals. Els alumnes de cursos superiors acompanyen als alumnes d’infantil. Els padrins del curs de sisè apadrinen els alumnes de P-3, els de cinquè als de P-4 i els padrins de 4t tenen com a fillols els alumnes de P-5. Es realitzen diverses activitats conjuntes: llegir contes, compartir festes d’escola, ajudar-se en el procés lecto-escriptor, entre moltes d’altres.

  Projecte de medi ambient

  Enguany ens proposem seguir portant a terme el projecte d’educació ambiental per tal de consolidar l’eix transversal de medi ambient, aprofitant al màxim els recursos disponibles i conscienciant-nos de la nostra obligació en la seva preservació. L’objectiu és aconseguir una escola amb més consciència ecològica i més sostenible. Actualment a l’escola ja es duen a terme algunes activitats encaminades a aconseguir aquest objectiu, però volem millorar-les i ampliar-les. Aquest projecte forma part de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Vic (XESVIC).

  Ens proposem diverses iniciatives com:

  – Continuar implicant a tota la comunitat educativa en el desenvolupament sostenible del nostre entorn més immediat

  – Crear la figura del delegat mediambiental a partir de 3r de primària.

  – Planificar accions, mitjançant els delegats mediambientals, per gestionar responsablement els recursos: aigua, energia, espais naturals, etc.

  – Continuar planificant accions per gestionar responsablement els residus: paper i cartró, matèria orgànica, oli, piles, tinta, etc.

  – Continuar fabricant compostatge

  – Continuar participant en els actuacions mediambientals organitzades per l’ajuntament de la ciutat.

  – Continuar l’activitat Seguim el riu.

  – Continuar mantenint l’espai per fer difusió de les activitats mediambientals que es duen a terme  a la Cartellera Verda del centre

  – Creació de cartells a partir de plaques de linòleum per identificar els arbres de l’escola. Treball plàstic a cicle superior.

  – Creació d’un bloc: Guillem Verd

  Per tal de poder dur a terme aquestes activitats hem creat una comissió mixta, de mestres i pares.

  Hort ecològic

  El projecte de l’hort ecològic es va iniciar el curs 2008-2009 i des de llavors ha tingut continuïtat. Aquest projecte aporta experiències gratificants i enriquidores per l’alumnat i també pel professorat (sembrar, regar, observar, recol·lectar, menjar) que s’utilitzen com a recurs curricular.

  Els alumnes dels cursos d’educació infantil planten faves, pèsols i cebes; els de cicle inicial planten alls i enciams; i els de 6è són els responsables del compostador.

  Aquest projecte compta amb la participació de la comunitat educativa i la col·laboració d’un avi del barri.

  Aula de ciències

  Aquest curs es continua en la mateixa línia que el curs passat. Tots els alumnes de primària assisteixen a l’aula de ciències, en grups desdoblats, una sessió a la setmana. Ens agradaria, tal com es va fer el curs passat, presentar un projecte al congrés de ciències de la Universitat de Vic.

  Delegats ambientals

  Els delegats ambientals es reuneixen un dilluns de cada mes i serà un moment on es decidiran les tasques que ells han de dur a terme i informar als seus companys de classe .

  Projecte de llengües estrangeres

  El projecte de llengües estrangeres del centre contempla totes les actuacions dutes a terme a educació infantil i educació primària relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Seguint la línia de canvis introduïda el curs passat a 1r d’educació primària, enguany utilitzarem els llibres de text Tiger de l’editorial Macmillan a tots els cursos de primària. Durant aquest curs també es donarà continuïtat a tots els projectes que formen part del Projecte de llengües estrangeres iniciats en cursos anteriors:

  Projecte de llengua anglesa a educació infantil

  Projecte per la millora de la competència oral als cursos de 4t, 5è i 6è de primària (enguany s’utilitzaran els projectes d’expressió oral que proposen els nous llibres de text)

  Projecte AICLE d’educació artística (visual i plàstica) als cursos de 1r, 2n i 5è de primària (enguany es revisarà la programació del projecte de 1r i s’elaborarà la del projecte de 2n)

  Storytelling a 1r de primària (enguany tindrà una durada de mig curs amb cada grup d’aquest nivell)

  El departament de llengües estrangeres durant aquest curs també es proposa acabar de revisar el document que recull els criteris i instruments d’avaluació de la llengua anglesa a primària i impulsar el funcionament de l’apartat d’anglès de la pàgina web de l’escola.

  Projecte conjunt amb l’escola Estel

  Enguany ens proposem participar en un altre projecte conjunt amb l’escola l’Estel que permetrà que els nostres alumnes de 6è es trobin amb els alumnes de Secundària de l’altre centre en una activitat diferent a la de l’Olimpivic. Aquesta iniciativa s’engloba dins l’àrea d’educació física i consta en la realització de diferents activitats que engloben aquesta àrea i ens iniciarem en la busca de tresors amb geocaching.

  Pastorets a l’escola

  L’alumnat de 6è durant tot el primer trimestre, treballant l’art dramàtic amb un professional de la matèria , en Xevi Font. Concretament treballen la representació dels pastorets. Com ha objectiu treballar la cohesió entre ells i treballar l’expressió oral.

  Es realitzen dues representacions ; una per els pares dels alumnes de 6è i una altra per tota l’escola que serà l’última setmana del primer trimestre.

  Projecte d’Educació física

  El projecte d’educació física de l’escola es basa en tres potes: la motricitat, la cooperació i l’educació emocional.
  Les sessions van encaminades a promoure que l’infant s’iniciï i avanci en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions que estableixen amb els altres;  aquest procés de descoberta d’un mateix i de l’altre, ajuda a que el nen es vagi formant integralment. Són sessions que els han d’ajudar a descobrir i desenvolupar possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat de relació i regulació, referides al moviment, a les emocions i als hàbits. I encara més, en el joc motriu les endorfines es situen en les àrees del cervell associades a les emocions i l’estat anímic i això, augmenta l’eufòria i la felicitat.

  Per fer possible tot aquest aprenentatge, i sobretot fer-ho fent protagonista l’infant, la metodologia és a partir de sessions vivencials i relacionals, que promoguin una educació global a través de l’acció corporal. Volem deixar espai per l’activitat espontània dels infants afavorint la creativitat, permetent la lliure expressió, donant significació afectiva al cos i al moviment i potenciant el desenvolupament lliure de la comunicació.

  Treball cooperatiu

  Una escola i una aula inclusiva acull a tothom, no rebutja ningú: tothom té dret a anar-hi, sense distinció de la discapacitat, l’origen cultural o qualsevol altra diferència, i poder-hi aprendre amb els seus companys i dels seus companys. L’única manera de fer possible aules inclusives, en las quals puguin aprendre junts tots els alumnes encara que siguin molt diferents, és estructurar-hi l’aprenentatge de forma cooperativa.

  La cooperació va més enllà de la col·laboració: darrera la cooperació hi ha valors fonamentals com ara la solidaritat i el respecte per les diferències. No pot haver-hi pròpiament cooperació (és a dir: no es poden educar els valors que hi ha darrera la cooperació) –en una aula– si prèviament se n’han exclòs els que són “diferents”, si l’aula no és inclusiva.

  Algunes competències comunicatives: expressar, argumentar i interpretar pensaments, sentiments i fets; escoltar les idees alienes; acceptar i realitzar crítiques constructives; col·locar-se en el lloc d’un altre de forma empàtica; respectar opinions diferents a les pròpies amb sensibilitat i esperit crític…

  Algunes competències socials: practicar el diàleg i la negociació per resoldre conflictes; treballar en equip tot aportant el que hom sap al costat del que saben els altres per resoldre junts problemes comuns…

  Difícilment es poden practicar i, per tant, aprendre, aquestes competències i altres, si els alumnes no tenen l’oportunitat de treballar junts, en equip, dins de la classe, de forma continuada.

  L’aprenentatge cooperatiu és utilitzar amb una finalitat didàctica el treball en equips reduïts d’alumnes, tot utilitzant una estructura de l’activitat que…

  …asseguri al màxim la participació igualitària (per tal quer tots els membres de l’equip tinguin les mateixes oportunitats de participar)…

  …potenciï i aprofiti al màxim la interacció simultània entre ells…

  … amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

  Des de l’escola utilitzem el treball cooperatiu com a metodologia de treball amb els alumnes de P3 fins a 6è.

  ACTIVITATS DE CIUTAT o ALTRES

  Pack cultura catalana

  És un projecte organitzat per l’Ajuntament de Vic, amb la finalitat que els alumnes coneguin la nostra tradició sardanista, gegantera i castellera.

  Atrapallibres

  El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) convoca des del curs 2003 el  Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres», amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura d’imaginació.

  A tal efecte, una comissió d’experts en literatura per a infants selecciona cada any els llibres en català que presentem, en tres categories, en aquestes Bases a tots els centres de primària i biblioteques de Balears, Catalunya i País Valencià.

  La selecció de llibres es fa d’entre els publicats entre el juliol d’un any al juny de l’any següent. L’objectiu del Premi de Literatura «Atrapallibres» és aconseguir que el major nombre possible d’infants llegeixin els llibres seleccionats; es constitueixin com a Jurat dins de cada centre o biblioteca; els presentin i defensin davant dels seus companys i, entre tots, anomenin el que consideren millor. Es pretén que la veu dels infants es faci sentir, donant-los l’oportunitat de funcionar com a Jurat amb repercussió més enllà del centre escolar i de la biblioteca.

  Des de l’escola, hi participem cada any, els alumnes de 4t a 6è.

  Programa d’educació viària

  Per part de la Guàrdia Urbana es continuaran portant a terme unes sessions d’educació viària als cursos de P4, 1r, 3r i 5è del centre amb l’objectiu de fomentar actituds i comportaments cívics i responsables.

  Gimcana de les llengües a Osona

  La Gimcana de les Llengües a Osona, que enguany arriba a la VIII edició, és un concurs de 6 setmanes de durada en què es fan preguntes relacionades amb diferents aspectes de la llengua. La idea va néixer fa set anys, quan la UNESCO va declarar el 2008 Any Internacional de les Llengües. Per això, el Centre de Normalització Lingüística d’Osona, amb la col·laboració dels ajuntaments de Centelles, Manlleu, Torelló i Vic i la Universitat de Vic, va organitzar la Gimcana de les Llengües a Osona. Com que la resposta va ser bona, s’ha continuat cada any fins ara, que començarà la VIII Gimcana de les Llengües a Osona.

  Amb la Gimcana es pretén difondre la nostra llengua, fer-ne conèixer aspectes diferents dels estrictament acadèmics i conèixer també la realitat d’altres llengües del món.

  Per participar-hi heu de saber que…

  • La Gimcana és un concurs obert a tothom. Cada divendres, a partir del 16 d’octubre, es publicaran 9 preguntes, una per a les categories A1, A2, A3, B1 i B2, i dues per a les categories C i D. Cadascú ha de resoldre la que li pertoqui abans de la mitjanit del dijous següent. Cada pregunta encertada de les categories A1, A2, A3, B1 i B2 val 10 punts i 5 punts les de les categories C i D. Els punts s’acumularan fins al final del concurs. Guanyarà aquella persona o grup que acumuli més punts en la seva categoria.

  • La Gimcana té una durada de 6 setmanes. Comença el 16 d’octubre i acaba el 26 de novembre. No és necessari inscriure-s’hi. En el moment que contesteu una pregunta, encara que no sigui la primera setmana, entrareu a formar part del joc.

  • Des de l’escola participem a les categories:

  Categoria A1: Grups classe de 1r i 2n de primària

  Categoria A2: Grups classe de 3r i 4t de primària

  Categoria A3: Grups classe de 5è i 6è de primària

  • Cada setmana varia la temàtica de les preguntes

  Així doncs, un any més l’escola participa de la VIII Gimcana de les llengües d’Osona.

  Cada setmana ens proposaran una pregunta relacionada amb la llengua i intentem resoldre-la amb la col·laboració de les famílies.

  ACTIVITATS D’ESCOLA 

  Formigues cooperatives

  És un projecte d’Educació Física per treballar “reptes cooperatius” i l’ús de les TIC des d’una metodologia cooperativa. Un cop treballat a l’escola, es farà una trobada al Puig dels Jueus per compartir els projectes amb altres escoles de Vic (Andersen, Estel i Centre).

  Biblioteca escolar

  Aquest curs 2015-16 es durà a terme el projecte “La música de les paraules” amb els alumnes de 3r de primària. El projecte dut a terme per Caro Von Aren és una iniciativa de l’AMPA. L’objectiu  és dinamitzar la lectura en aquest curs. Constarà de 9 sessions al llarg del curs d’una durada d’una hora.

  Des del centre continuem fomentant el gust per la lectura i aprofundint en el coneixement de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge. Tots els alumnes de l’escola tenen una hora setmanal per anar a la biblioteca. Aquest curs es donarà continuïtat al projecte a través del treball que es portarà a terme des de  la comissió de biblioteca.

  Natació en horari escolar

  Els/les alumnes de P5, 1r i 2n realitzen 8 sessions de natació en horari escolar. És una activitat molt important per al desenvolupament motriu dels alumnes. Es vetllarà per què tots els alumnes puguin realitzar almenys un curset al llarg dels tres cursos en què s’oferta aquesta activitat, prioritàriament a P5. Enguany es duu a terme l’activitat a les instal·lacions del Club Natació Vic i al Patí Vic.

  Escacs en horari lectiu

  Aquest curs es donarà continuïtat a l’activitat d’escacs pels alumnes de 4t i 5è en horari lectiu, per tal d’assegurar la participació de tot l’alumnat. Es realitzarà a cada grup classe una sessió d’una hora  a la tarda. Aquesta activitat continua estant finançada per l’AMPA i la porta a terme el monitor Marco Omella.

  Reunions de delegats

  Els cursos de 3r a 6è compten amb dos delegats per classe que es renoven cada trimestre. Els delegats de cada curs assisteixen a les reunions de delegats on conjuntament amb la cap d’estudis del centre tracten temes tant aportats per ells mateixos com per l’escola. Les reunions de delegats es duen a terme dos cops per trimestre.

  ALTRES SERVEIS FORA DEL CENTRE

  Música a l’Escola de Música

  L’objectiu d’aquest projecte és facilitar l’assistència dels alumnes de primària a l’Escola de Música en horari escolar. La participació en aquesta activitat és voluntària.

  L’horari és el següent:

  1r: dimecres 15 a 17h.

  2n: dimecres de 9 a 11h.

  3r: dimarts 15 a 17h.

  4t: dimarts de 9 a 11h.

  5è: dijous de 15 a 17h

  6è: dilluns de 15 a 17h

  Els pares dels alumnes que assisteixen de 9 a 11h a l’escola de música els deixen a les 9h a l’escola de música. A les 11h aquests alumnes tornen a l’escola a peu acompanyats per dues monitores.

  Els alumnes que assisteixen a l’escola de música de 15 a 17h hi van a peu acompanyats de dues monitores. Els seus pares els recullen a les 17h a l’escola de música.

  Durant aquestes dues hores, els i les alumnes que no van a l’Escola de Música fan música amb les especialistes del centre i una activitat de sisena hora.

  Programa de salut escolar

  Les actuacions del programa de salut escolar, segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, preveuen fer una revisió dental als nens de 1r i 6è de primària.  Pel que fa a les vacunes, s’administrarà als nens i nenes de 6è l’antihepatitis A+B i l’antivaricel·losa (en el cas que no hagin patit la malaltia), i es posarà la vacuna contra el virus del papil·loma a les nenes d’aquest curs.

  Les dates de les actuacions previstes són: