Història

L’Escola Guillem de Mont-rodon va néixer l’any 1971. L’edifici quedava allunyat del centre de la ciutat i la majoria de l’alumnat provenia de pobles de l’entorn.

El creixement de l’escola fou conseqüència del creixement demogràfic. L’ideari d’escola catalana, oberta, activa i plural, anà prenent cos en plena transició política, època de gran sensibilitat catalanista.

Fou la primera escola pública i catalana de la ciutat ja que s’ensenyava català i s’impartien tots els ensenyaments en aquesta llengua. La personalitat  de la línia pedagògica li donà cert prestigi a la dècada  dels 70/ 80 que la convertí en escola de referència per a famílies que feien opció de  l’escola pública. 

Al curs 98-99 s’inicia el procés de fusió de l’Escola Guillem de Mont-rodon amb l’Escola Sant Miquel dels Sants per tal de potenciar la integració de l’alumnat nouvingut i aconseguir un equilibri en la distribució d’aquest alumnat a totes les escoles de Vic.

La fusió de les dues escoles es portà a terme  de manera progressiva al llarg de 4 anys i es va completar el curs 2001/2002. Va suposar un gran esforç d’acostament i de cooperació per part de tota la comunitat educativa. 

L’Escola St. Miquel del Sants té els orígens l’any 1934, en època republicana.

Des dels seus inicis l’alumnat provenia de classes socials desafavorides de la zona antiga de la ciutat. A partir del corrent migratori que vivia la ciutat de Vic des de finals dels 80 a inicis dels 90, aquesta escola fou centre d’acollida dels alumnes nouvinguts. Aquestes famílies residien a la zona més propera a l’Escola, fet que comportà un augment molt important d’aquest alumnat a l’Escola. Amb tot, l’Escola mantingué amb fermesa l’ensenyament en català i fou un centre pioner en compartir i experimentar  programes d’acollida, (Comenius d’Europa i altres) com també  en enfrontar-se a nous reptes per tal d’afavorir la integració d’aquests alumnes i les seves famílies.

A partir del moment de la fusió, l’escola es va anomenar CEIP Guillem de Mont-rodon- Sant Miquel dels Sants . El nou centre estaria ubicat a  l’Escola Guillem de Mont-rodon. S’hi va portar a terme una gran ampliació d’infraestructures amb la implicació de l’Ajuntament de Vic. Va passar a ser un Centre de doble línea. Es van doblar el nombre d’aules, es va construir el gimnàs, la biblioteca i es van millorar les infraestructures en general. Es va treballar per aconseguir que es conservessin aquelles pràctiques específiques que definien la línea pròpia de cada centre i per fomentar la cohesió social entre els mestres, les famílies i els alumnes.

Durant aquests 10 anys que han transcorregut d’ençà de la fusió s’ha mantingut el nom dels dos centres en el nom oficial de l’escola, aquest curs, que coincideixen el 40è aniversari de la fundació de l’Escola Guillem de Mont-rodon amb el 10è aniversari de la fusió, s’ha considerat  que és un bon moment, tant per raons pràctiques com històriques, de fer una nova proposta en el nom de l’Escola Mont-rodon – Sant Miquel dels Sants”.

Consultats el Claustre i el Consell Escolar, s’ha optat per anomenar-la Escola Guillem de Mont-rodon. En data del 19 d’octubre s’ha fet oficial al DOG la nova nominació del Centre.

 Història completa dels 40 anys de l’escola