Documents d'escola

  [/tab]

  “Tots els centres han de disposar d’un pla d’emergència que vetlli per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu i que permeti que tothom sàpiga quines són les seves funcions i responsabilitats i les actuacions que cal seguir en cas d’emergència.

  A continuació us facilitem els tres annexes d’aquest document referits a l’horari de menjador (Annex 1), horari extraescolar (Annex 2) i protocol actuació nevades (Annex 3).”

   

   ANNEX 1

   

   ANNEX 2

   

   ANNEX 3

   

  [/tab]

  Estem treballant en aquest nou apartat de la web.

  [/tab]

  Suministrament medicaments DADES BANCÀRIES BAIXA del centre autorització paracetamol AMPA servei vigilància