Comissió de reutilització de llibres


  Qui som?

  Responsable: Patrícia

  e-mail de contacte: patricia1472@gamil.com

  Què fem?

  Té per funció proveir l’escola del material i els llibres que s’utilitzaran durant el curs, així com vetllar pel bon funcionament del sistema de reutilització de llibres.

  Reutilització de llibres

  350-Llibres

  Es continua portant a terme el projecte de reutilització de llibres que ja fa anys que funciona a l’escola.Aquesta actuació és molt valorada per tota la comunitat educativa tant per la reducció del cost econòmic com per l’educació en valors que comporta.

  Un grup de pares s’encarrega de fer la comanda i els pagaments a l’editorial i també s’organitzen per a repartir els llibres corresponents a cada classe abans que comenci el curs. Aquest curs és el primer que no es rep cap assignació econòmica del Departament d’ Ensenyament per portar a terme aquest projecte.