Alumnes de pràctiques

El centre col·labora amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic tutoritzant alumnes de pràctiques que cursen el grau de mestre/a. S’acullen estudiants que s’ubiquen als diferents nivells d’educació infantil i primària i a les diferents mencions o especialitats.

–       Estada a l’escola: Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres. Grau en mestres d’educació infantil i primària amb menció en Llengua anglesa.

El període de les pràctiques és d’un mati a la setmana durant tot el curs escolar.

–       Pràctiques I:

El període de pràctiques previst és de 15 dies al maig, però els alumnes de pràctiques fan una estada prèvia a l’escola durant alguns dies del segon trimestre.

–       Pràctiques II:

El període de pràctiques previst és de 8 setmanes (del gener al febrer), però els alumnes de pràctiques fan una estada prèvia a l’escola durant alguns dies del primer trimestre.

–       Pràctiques III:

El període de pràctiques previst és de 12 setmanes (del gener al març), però els alumnes de pràctiques fan una estada prèvia a l’escola durant alguns dies del primer trimestre.

Des de fa uns quants cursos, la nostra escola està considerada com a Centre formador d’estudiants en pràctiques pel Departament d’educació.

Per altra banda l’escola té un conveni de col·laboració amb l’IES Antoni Pous de Manlleu, oferint la possibilitat que alumnes de pràctiques de Tècnic d’Educació Infantil (TEI) i Tècnic d’Integració Social (TIS) participin en activitats del centre.

Enguany també col·laborem amb la Universitat de Girona tutoritzant alumnes de pràctiques del Grau de Mestre en Educació Infantil, Educació Primària i doble titulació (Infantil i Primària).

Coordinadora: Alba Grau