Carta de menjador: curs 2016 - 2017

Publicat:

 

                 MENJADOR ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA

 

Benvolguts pares i mares, a continuació us presentem la informació relativa al servei de menjador que gestiona l’AMPA de l’escola per al curs 2016-17.

El servei de menjador està gestionat directament per l’AMPA de l’escola i compta amb el suport d’una comissió específica, la Comissió de Menjador.

Aquest curs 2016-17 l’equip del servei està format per:

 • 3 persones a la cuina
 • 18 monitors/es
 • 1 coordinadora de menjador
 • 1 responsable de la gestió del servei de menjador.

Per qualsevol consulta relacionada amb la gestió o funcionament del menjador escolar podeu adreçar-vos directament a la responsable de la gestió del servei, la Cristina Ribas, en els següents horaris: dimarts de 9 a 10:30h i dijous de 16 a 17h .

O bé, contactar-hi per correu electrònic: menjador.escolaguillem@gmail.com

 

HORARIS

L’horari del servei de menjador és de 13:00 h a 15:00 h i s’organitza en dos torns. Els torns de dinar són els següents:

 • Educació Infantil: 13:00 h
  • P3: 12:30 h
  • P4 i P5: 13:00 h
 • Educació Primària:
 • 1r i 2n: 13:00
 • 3r, 4t, 5è i 6è : 14:00 h.

 

QUOTES

La quota del menjador pel curs 2016-17 pels 5 dies de la setmana és de 95 € mensuals. L’import total del servei de menjador es calcula en base a tots els dies hàbils del curs escolar, havent-ne descomptat prèviament els dies que es preveu que no hi haurà escola (festius, sortides i/o colònies) i en base a aquest càlcul es reparteix en deu quotes iguals.

En cas que algun alumne faci ús del servei de menjador només 4, 3, 2 o 1 dia a la setmana, s’estableixen les següents quotes :

 

QUOTES MENJADOR
4 dies/setmana 82 €
3 dies/setmana 66 €
2 dies/setmana 48 €
1 dia/setmana 24 €

 

Els alumnes que sol·licitin el servei de menjador esporàdicament , caldrà que s’adrecin a la secretaria de l’escola a les 9 del matí i comprin el corresponent tiquet. El preu del tiquet d’un dia és de 7 €

En el cas que resulti impagada una quota mensual, s’enviarà una notificació d’avís. Posteriorment, si no es realitza el corresponent pagament dins un termini màxim de 15 dies, l’alumne quedarà automàticament donat de baixa del servei.

Si es vol fer ús del servei de menjador un cop iniciat el curs escolar o si es deixa d’utilitzar el servei de menjador durant un mes s’hauran d’abonar els següents imports addicionals:

 

MATRÍCULA I BAIXES curs 2016/17 (només aplicables a partir de l’1 d’octubre)
5 dies 45 €
4 dies 36 €
3 dies 27 €
2 dies 18 €

 

A partir de 5 dies consecutius d’absència justificada, el servei de menjador reintegrarà l’import corresponent al cost dels aliments dels menús, però no el cost del monitoratge ni altres costos derivats del servei de menjador.

Els alumnes que hagin sol·licitat una beca de menjador i la beca concedida sigui del 60% i/o del 50% hauran d’abonar la part proporcional restant de la quota mensual corresponent.

 

MENUS

Els menús estan disponibles al web de l’escola, aquests menús (tardor/hivern, primavera/estiu) seran els oferts pel servei de menjador, exceptuant imprevistos. Les famílies que ho desitgin podran sol·licitar una còpia del menú a la Secretaria de l’escola.

 

Tal com indica la normativa de la Generalitat, els menús s’adapten a les necessitats de l’alumnat, ja sigui per al·lèrgies i/o intoleràncies, malaltia o per aspectes culturals.

Si algun alumne requerís un règim astringent, se li oferirà un plat d’arròs bullit i una poma o un iogurt. En aquest cas, caldria avisar per escrit a la coordinadora del servei de menjador o al/la tutor/a.

 

BIBLIOTECA I ESPAI PER JOCS DE TAULA

Cada dia de 13 a 13:45h la biblioteca de l’escola estarà oberta (amb la supervisió d’un monitor/a) per aquells alumnes de 3r fins a 6è que vulguin o necessitin fer una estona d’estudi i/o deures de forma autònoma. També en podrà fer ús l’alumnat que vulgui dedicar una estona a la lectura o a jugar a escacs.

Com a novetat, aquest curs també s’oferirà un espai per jocs de taula que serà supervisat per un monitor/a.

 

FUNCIONAMENT

Recordem que és important que l’alumnat que faci ús del menjador compleixi totes les normes i mantingui un bon comportament per tal de facilitar la convivència i el bon funcionament del servei.

Cada divendres es posarà el raspall de dents a dins de la motxilla perquè durant el cap de setmana el pugueu netejar i mantenir en bones condicions. Cal retornar el raspall a l’escola el dilluns.

Per últim, recordar-vos que a la web de l’escola (http://escolaguillem.com) hi trobareu una pestanya dedicada al menjador on podeu consultar :

 • Informació relativa al menjador
 • El menú vigent
 • Algunes de les receptes de les nostres cuineres
 • L’ equip de monitors/es del servei de menjador